Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và đội ngũ văn nghệ sỹ

14/03/2018

Sáng 14/3/2018, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi làm việc với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và đội ngũ văn nghệ sỹ Vĩnh Phúc. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi làm việc

Đội ngũ văn nghệ sỹ của tỉnh hiện có trên 300 cán bộ, hội viên hoạt động tại các đơn vị: Hội Văn học nghệ thuật, Nhà hát chèo, Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc và Trung tâm văn hóa tỉnh. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, khích lệ văn nghệ sỹ tích cực sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp đổi mới phát triển của tỉnh. Các hoạt động văn học nghệ thuật có bề rộng, chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ trương đường lối của Đảng, chinh sách pháp luật của nhà nước.

Các văn nghệ sỹ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật đã sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật sâu sắc. Từ năm 2008 đến nay, đã có 1.200 tác phẩm thuộc các thể loại thơ, văn xuôi, hội họa, ảnh nghệ thuật, ca khúc… viết về đất và người Vĩnh Phúc được đông đảo công chúng đón nhận, nhiều tác phẩm đạt giải ở các cuộc thi khu vực và toàn quốc.

Hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh được đổi mới. Từ năm 2013 đến nay, Nhà hát chèo đã biểu diễn 400 buổi phục vụ các xã miền núi, 150 buổi phục vụ nhiệm vụ chinh trị. Bình quân từ năm 2010 đến nay, mỗi năm, Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc tổ chức trên 150 buổi biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tham gia nhiều cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong và nước ngoài và đoạt nhiều giải cao. Trung tâm văn hóa tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh với hàng nghìn diễn viên quần chúng  tham gia; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, lưu động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của cả nước.

Xúc động và cảm kích khi được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt và làm việc, các văn nghệ sỹ cho rằng đây là động lực tạo ra sự hăng say, kích thích văn nghệ sỹ sáng tác. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhận định, đội ngũ văn nghệ sỹ chưa thực sự tiên phong, xung kích trên mặt trận chống tiêu cực; nhiều tác phẩm đề tài còn hạn chế; khuynh hướng mới, hiện đại còn ít; một số lĩnh vực còn thiếu lực lượng sáng tác như sân khấu, nghiên cứu lý luận phê bình văn học; đời sống nghệ sỹ nhiều khó khăn.

Các văn nghệ sỹ mong muốn tỉnh quan tâm tổ chức gặp mặt, thông tin kinh tế - xã hội cho văn nghệ sỹ mỗi năm 1 lần; có cơ chế chính sách hỗ trợ văn nghệ sỹ sáng tác, xuất bản các tác phẩm có giá trị và đạt giải cao; có chiến lược bồi dưỡng văn nghệ sỹ trẻ. Hội Văn học nghệ thuật đề nghị tỉnh cho tăng kỳ Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc lên mỗi tháng 1 kỳ; đề xuất cho Hội Văn học nghệ thuật tổ chức cuộc thi viết Tiểu thuyết về lịch sử, tổ chức trại điêu khắc quốc tế. Các đơn vị Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc, Trung tâm văn hóa tỉnh, Nhà hát chèo đề nghị tỉnh xem xét thông qua các Đề án: Bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống tỉnh Vĩnh Phúc; Nâng cao chất lượng hiệu quả của các đoan nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc; hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động biểu diễn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thông tin khái quát tới các văn nghệ sỹ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017; kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; những khó khăn và nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí cũng khẳng định những kết quả tỉnh đạt được trong năm qua có những đóng góp không nhỏ của lực lượng văn nghệ sỹ. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn học nghệ thuật, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng mọi hoạt động văn hóa nghệ thuật phải gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đạo đức, lối sống, phong cách của người Vĩnh Phúc; là công cụ hữu hiệu trong quảng bá văn hóa, sự phát triển hiện tại, tương lai của Vĩnh Phúc. Mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật phải có sức lay động công chúng, bạn đọc và trở thành kênh thông tin quan trọng trong đấu tranh, phê phán các hiện tượng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng văn nghệ sỹ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đổi mới toàn diện, hiệu quả tổ chức và hoạt động Hội để tạo môi trường sáng tạo lành mạnh, thuận lợi ngay trong các chi hội. Hiện nay, trên mặt trận tư tưởng văn hóa văn nghệ, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đang tìm mọi cách chống phá, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình chia rẽ, lôi kéo một bộ phận trí thức, văn nghệ sỹ đi ngược lại con đường cách mạng, thậm chí thành lập một số tổ chức, hội đoàn bất hợp pháp gây lo lắng, bức xúc trong văn nghệ sỹ và xã hội. Văn nghệ sỹ tỉnh nhà cần nhận thức rõ nguy cơ này để vừa xây dựng tổ chức Hội vững mạnh vừa quan tâm trau dồi đạo đức cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, không bị lôi kéo trước cái xấu. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần có chính sách đầu tư xây dựng đội ngũ, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho văn nghệ sỹ; nghiên cứu, đề xuất quỹ hỗ trợ văn học nghệ thuật và các giải thưởng, chế độ khen thưởng cho các tác phẩm tương xứng với giá trị nghệ thuật.

Tiếp thu những kiến nghị, đề nghị của văn nghệ sỹ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành quan tâm, giúp đỡ các văn nghệ sỹ. UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại cơ sở vật chất của Hội văn học nghệ thuật, các đơn vị nghệ thuật để đầu tư phù hợp theo đúng tinh thần Nghị quyết TƯ 9 khóa XI là văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; cân đối cấp kinh phí ngân sách hỗ trợ các hoạt động sáng tác, quảng bá,thâm nhập thực tế, hội thảo… cho Hội văn học nghệ thuật và các đơn vị nghệ thuật.

Nguồn tin:http://vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: