Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng trở nên thiết thực hơn

17/05/2018

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; đồng thời đã góp phẩn giải quyết kịp thời nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn; ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý và nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc “Nói đi đôi với làm”, “Nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền đã được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tạo được ấn tượng và có sức lan tỏa lớn. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; bước đầu đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục: việc thực hiện chỉ thị chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường chưa đạt yêu cầu; công tác thông tin, tuyên truyền trong một số thời điểm chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa thực sự chủ động đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện một số đơn vị, địa phương trình bày tham luận nêu bật những kết quả, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong quá trình thực hiện chỉ thị; trao đổi về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả trong thời gian tới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cần gắn chặt việc thực hiện chỉ thị với thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết T.Ư 4, 6, 7 khóa XII; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, từng cá nhân, cán bộ, đảng viên, gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 khóa XI, XII vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Tiếp tục rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị; đổi mới các phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội.

 

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Nguồn tin:http://vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: