Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV

30/05/2018

Chiều 29/5, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XIV, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 55 tổ chức cơ sở Đảng với 3.904 đảng viên, sinh hoạt chủ yếu trong các cơ quan hành chính và một số đơn vị sự nghiệp. Thời gian qua, Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị kịp thời và toàn diện trên các mặt công tác của từng cơ quan, đơn vị. Nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì bài bản và thống nhất; phương pháp, cách thức sinh hoạt vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phát huy tính dân chủ, tập trung, phù hợp với đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị. Cơ bản các chi bộ khi sinh hoạt đã bám sát nội dung hướng dẫn của cấp trên; nội dung sinh hoạt chuyên đề khá đa dạng, trong đó, 65% tập trung vào bàn bạc thảo luận lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, 25 % về nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 10% về các chuyên đề khác. Hằng năm, có trên 98% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2008 đến nay, hằng năm, Đảng ủy Khối mở 2-3 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng; 2 lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho Đảng viên mới; 2-3 lớp Trung cấp lí luận chính trị - hành chính; 1-2 lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống nguy cơ “tự diễn biến” trong cán bộ, đảng viên, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của chỉ thị. Đến nay, 100% tổ chức Đảng cơ sở đến Đại hội Đảng bộ Khối đều tổ chức Đại hội đủ 4 nội dung theo yêu cầu; 54/54 chi, đảng bộ thực hiện xây dựng dự thảo báo cáo chính trị theo đúng mẫu; về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt 380 đồng chí cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt 30 đồng chí cấp ủy Đảng ủy Khối. Việc chỉ đạo đại trà các đại hội Đảng ở cơ sở đảm bảo đúng tiến độ, đã có 54/54 chi, đảng bộ tổ chức xong đại hội.

Nguồn tin:http://vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: