Tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

11/06/2018

Sáng 8/6, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị gắn với Chương trình hành động số 41-CTr/Tu, ngày 31/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 08, du lịch sẽ được thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững để đến năm 2020  thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn năm 2020 sẽ đón 6,5 triệu lượt khách, trong đó có 50.000 lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế là 15%/năm, nội địa là 20%/năm; doanh thu du lịch đạt 2.000 tỷ đồng, tăng bình quân 12,7%/năm. Tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt 360 cơ sở với 7.800 phòng; giải quyết việc làm cho 10.500 lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch, đội ngũ lao động du lịch qua đào tạo đạt trên 75%...

Để đạt được những mục tiêu này, dự thảo Kế hoạch đã đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển và tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Về báo cáo đề xuất cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần có tiêu chí xác định nhà đầu tư chiến lược về du lịch; thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động du lịch của tỉnh; điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất. Xây dựng chính sách hỗ trợ người dân vùng dự án; có cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào dự án; chính sách đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các khu du lịch.

Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08, các đại biểu đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét lại các chỉ tiêu phát triển du lịch đến năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế; rà soát lại kế hoạch nâng cấp và mở rộng Ga Vĩnh Yên của ngành đường sắt; đặc biệt, cần xây dựng lộ trình trong kế hoạch, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn để triển khai trước.

Đối với báo cáo đề xuất cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch, các đại biểu đề nghị xem xét kỹ về những chính sách thu hút nhà đầu tư; xác định nhà đầu tư chiến lược cần gắn với lợi ích lâu dài của doanh nghiệp và địa phương; bổ sung cơ chế ưu đãi cho các dự án đầu tư vào du lịch; xem xét việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cần xác định rõ thời gian, cách thức, trách nhiệm và nguồn lực thực hiện; cụ thể mục tiêu thực hiện kế hoạch từ nay đến 2020 và sau năm 2020. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là tăng cường về khả năng ngoại ngữ; cần bổ sung đầy đủ các sản phẩm du lịch của tỉnh và có chính sách thúc đẩy các nhà đầu tư sớm xúc tiến đi vào hoạt động. Phấn đấu từ nay đến 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo đồng bộ về hạ tầng du lịch. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn để sau năm 2020, tập trung nâng cao chất lượng và quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Phúc với bạn bè trong nước và quốc tế.

Với cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang cơ bản đồng tình với các nội dung của báo cáo. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục cho ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước này 15/6/2018

Nguồn tin:http://vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: