Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo quy định của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh

30/07/2018

Sáng 27/7, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội Dự thảo quy định của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trong sinh hoạt cộng đồng; đã có nhiều mô hình tốt trong tổ chức việc cưới; việc tang dần xóa bỏ hủ tục mê tín dị đoan; các lễ hội cơ bản đảm bảo đúng nghi lễ; việc kỷ niệm ngày truyền thống được các ngành, địa phương, đơn vị cơ bản thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, chưa nghiêm túc, ảnh hưởng đến sự tiến bộ, phát triển của địa phương.

Để tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội phù hợp với xã hội trong thời kỳ mới, UBND tỉnh xây dựng Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Quy định gồm 3 chương 15 điều, áp dụng đối với các tổ chức, gia đình, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức hoặc tham gia tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, quy định cụ thể từ trước khi tổ chức, trong việc tổ chức và các hình thức khuyến khích thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quy định cụ thể trong việc khen thưởng và xử lý vi phạm đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng thời, nghiêm cấm một số hành vi cụ thể trong tổ chức lễ hội như: Lợi dụng lễ hội để tuyên truyền, truyền đạo trái phép, gây mất an ninh trật tự; lợi dụng lễ hội để xâm hại di tích, tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan…

Các đại biểu đều thống nhất cần thiết phải ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh để phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn hiện nay và phù hợp hợp với xã hội trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung căn cứ ban hành Quyết định của UBND tỉnh về Quy định này. Nhiều đại biểu cho rằng việc xử lý vi phạm trong Quy định chưa phù hợp, còn mang tính chung chung; đề nghị bên cạnh vận động, tuyên truyền người dân, tổ chức thực hiện cũng cần có quy định chế tài xử phạt cụ thể để có thể điều chỉnh các đối tượng trong xã hội. Đồng thời, một số đại biểu đề nghị cần điều chỉnh trong cách hành văn và cách sử dụng câu từ tại một số điều, khoản cụ thể nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch của Quy định.

Tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý, phản biện của các đại biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Quy định. Đồng thời khẳng định, sau khi Quy định được thông qua sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao từ phía người dân để việc thực hiện Quy định đạt hiệu quả cao nhất.

Nguồn tin:http://www.vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: