Kế hoạch Tổ chức ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Đông bắc lần thứ X; đón nhận bằng UNESCO ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

06/08/2018

Các tin đã đưa ngày: