Sông Lô: Nỗ lực để trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019

07/09/2018

Là huyện miền núi, không có nhiều điều kiện thuận lợi như các địa phương khác trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, song với việc huy động được sức dân và mỗi địa phương có những cách làm sáng tạo, Sông Lô đang sắp cán đích huyện nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định số 1980 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 22 của UBND tỉnh quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, từ năm 2016 đến nay, huyện Sông Lô đã ban hành 55 văn bản chỉ đạo, điều hành việc triển khai, thực hiện và xây dựng lộ trình thực hiện cho từng giao đoạn, từng địa phương. Đồng thời, phân cấp quản lý, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đôn Nhân - 1 trong 3 xã của Sông Lô được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
trong 7 tháng đầu năm 2018

Trên cơ sở phân khai từng loại danh mục đầu tư của từng địa phương, huyện Sông Lô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “thanh niên Sông Lô chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua bảo vệ môi trường nông thôn”…Qua đó, nhiều cách làm hay, những điển hình tiên tiến, bài học kinh nghiệm được phổ biến, nhân rộng đã góp phần giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kịp thời điều chỉnh, huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của UBND huyện Sông Lô, từ năm 2016 đến nay, địa phương đã huy động được hơn 2.500 tỷ đồng để cứng hóa gần 135km đường giao thông; hoàn thiện nhà lớp học 2 tầng với 8 phòng ở trường tiểu học Đồng Thịnh, Tân Lập; trường mầm non Hải Lựu, nhà điều hành trường THCS Đức Bác, THCS Hải Lựu; xây mới, cải tạo, nâng cấp 50 nhà văn hóa thôn, 50 sân thể thao đơn giản, hơn 900 nhà ở; xây dựng chợ Ngạc - xã Phương  Khoan và một số hạng mục của các chợ Quang Yên, Đức Bác. Đến hết tháng 7/2018, toàn huyện cứng hóa được hơn 94% đường trục xã; gần 83% đường trục thôn; hơn 74% đường ngõ xóm và hơn 60% đường trục chính giao thông nội đồng. 100% các thôn trên địa bàn huyện có nhà văn hóa thôn, trên 98% hộ dùng điện an toàn. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Sông Lô có thêm 3 xã Đôn Nhân, Phương Khoan, Đức Bác được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Với thế mạnh là kinh tế nông nghiệp và khai thác cát sỏi trên hệ thống Sông Lô, 3 năm qua, huyện đã đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chỉ đạo các xã, các cơ quan chuyên môn thực hiện dồn thửa, đổi ruộng tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng xác định nhóm cây, con, ngành nghề lợi thế, phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Hiện, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình phát triển sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như nuôi lợn nái ở các xã: Nhân Đạo, Đồng Quế, Lãng Công, Hải Lựu; trồng ổi ở xã Đôn Nhân; nuôi rắn ở xã Bạch Lưu; làng nghề mây tre đan xã Cao Phong, nghề đá mỹ nghệ xã Hải Lựu…góp phần nâng cao thu nhập bình quân  khu vực nông thôn trên địa bàn huyện năm 2018 ước đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%.

Để năm 2019, 3 xã còn lại là: Tứ Yên, Quang Yên, Như Thụy đạt chuẩn và trở thành huyện nông thôn mới, Sông Lô đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển, xây dựng các mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP. Tập trung nguồn lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cùng với đó, triển khai quy hoạch vùng trồng trọt hàng hóa và nuôi trồng thủy sản tập trung mang lại giá trị hàng hóa chất lượng cao. Tiếp tục quan tâm phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở ở nông thông; đẩy mạnh các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thi văn minh. Huy động, lồng ghép các nguồn lực tiếp tục hỗ trợ đầu tư các tiêu chí: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm…

Nguồn tin:https://vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: