Đình Thổ Tang được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

30/01/2019

Theo Quyết định số 1820/QĐ-TTG, ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thổ Tang (Vĩnh Tường) được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.

Đình Thổ Tang là một trong những ngôi đình cổ nhất của Vĩnh Phúc, được xây dựng từ thế kỷ XVII, là nơi thờ cúng Lân Hổ Hầu đô thống Đại Vương, một vị tướng có công giúp vua Trần Nhân Tông đánh tan giặc Nguyên Mông xâm lược nước ta ở thế kỷ XII. Đình Thổ Tang đã được xếp hạng di tích Quốc gia năm 1964. Lễ hội đình làng Thổ Tang được nhân dân địa phương tổ chức từ ngày 10 - 15 tháng Giêng hàng năm.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã giao Sở VH-TT&DL chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Tường, UBND thị trấn Thổ Tang xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị của di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thổ Tang.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: