Sáp nhập Trường năng khiếu thể dục thể thao và Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh

22/03/2019

Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường năng khiếu thể dục thể thao và Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định. Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng hành chính –Tổng hợp; Phòng quản lý vận động viên; Phòng Đào tạo, huấn luyện.

Biên chế của Trung tâm là biên chế viên chức trong tổng biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao. Trước mắt, trung tâm sử dụng biên chế viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP hiện có của Trường năng khiếu thể dục thể thao và Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Trung tâm có trụ sở đặt tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

                                                                                                                                                             Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: