TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ KINH DOANH KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

23/12/2019

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra tương đối ổn định, phát triển tích cực, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hầu hết các điểm kinh doanh karaoke đều là điểm giải trí lành mạnh, địa điểm kinh doanh đặt tại các trung tâm phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội trong khu vực. Các hộ kinh doanh đã có ý thức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, có sự đầu tư trang thiết bị, đã xuất hiện các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke có chất lượng cao, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, lành mạnh.

Tuy nhiên, karaoke là loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa đặc biệt nhạy cảm, có nguy cơ tiềm ẩn, phát sinh nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội. Trong thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện và xử lý nhiều vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh. Đây là những vụ việc vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có chiều hướng gia tăng, nguy cơ xảy ra tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, còn có dấu hiệu của các loại hình tội phạm khác như: Cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, ma túy, cưỡng dâm….

Thực hiện văn bản số 1613/KN-VKS-P1 ngày 28/11/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân Kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật,  văn bản số 9699/UBND-NC1 ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, yêu cầu Thanh tra Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, cấp phép, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

1. Yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định trước khi cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Việc quản lý, cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ và Quyết định số 533/QĐ-SVH,TT&DL ngày 11/11/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuyển thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động có phép, không phép, hoạt động không thường xuyên để có biện pháp quản lý, kiên quyết thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với những cơ sở kinh doanh vi phạm quy định pháp luật và những cơ sở kinh doanh có giấy phép nhưng không hoạt động, tránh tình trạng chuyển nhượng giấy phép, đổi chủ cơ sở gây khó khăn trong việc quản lý, phát sinh tệ nạn xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về các quy định hoạt động karaoke, nhất là các chế tài xử phạt đối với các hành vi lợi dụng kinh doanh karaoke để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng ngừa, bảo vệ và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

4. Yêu cầu Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

 Hồng Ngân

Các tin đã đưa ngày: