Trung tâm Văn hóa tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

20/01/2020

Xuân của đất trời, xuân của lòng người đang phơi phới hòa nhịp trong mỗi chúng ta. Tại thời điểm này người dân của cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đang háo hức đón chào kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc với nhiều sự kiện ý nghĩa, sôi nổi, thiết thực. Riêng với chúng tôi - những chiến sỹ bền bỉ trên mặt trận văn hóa tư tưởng thì niềm vui và sự phấn khởi còn được nhân lên gấp bội. Niềm tự hào, hứng khởi thường trực hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười và khí thế hăng say lao động, cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.  Ngày 24 tháng 10 năm 2019 tập thể Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba tại Quyết định số 1780/QĐ-CTN. Đây là một vinh dự lớn lao - phần thưởng cao quý nhất mà tập thể Trung tâm Văn hóa tỉnh nhận được từ khi thành lập cho tới nay.

Trung tâm Văn hóa tỉnh tiền thân là Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc, là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo quyết định số 92/QĐ - UBND ngày 24 tháng 01 năm 1997 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay, trong giai đoạn thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, theo Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh. Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng được sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, chiếu phim, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

Trung tâm Văn hóa tỉnh luôn phát huy vai trò là một thiết chế văn hóa tổng hợp, hoạt động trên nhiều lĩnh vực tuyên truyền: cổ động trực quan, triển lãm, tuyên truyền xe phát thanh lưu động, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, phát hành Bản tin tuyên truyền các ấn phẩm văn hóa làm tài liệu tuyên truyền, tổ chức thi sáng tác tranh cổ động, hội thi, hội diễn nghệ thuật không chuyên và định hướng phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh và của đất nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển lớn mạnh về kinh tế - văn hoá xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, khi dân trí ngày càng cao, tập thể cán bộ lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh xác định rõ vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền bằng nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật phong phú đa dạng, đó cũng chính là công cụ tuyên truyền sắc bén đưa chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với nhân dân một cách sâu rộng, dễ tiếp cận, dễ thẩm thấu nhất. Tập thể cán bộ, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh luôn đi đúng định hướng của Đảng, mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đều hướng về nhân dân, vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời lấy nhân dân làm động lực và cảm hứng sáng tạo, cống hiến không ngừng. Do đó, các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ phục vụ cơ sở của Trung tâm Văn hóa tỉnh trong nhiều năm qua đã luôn được chú trọng về chiều sâu nội dung, đổi mới về hình thức, nâng cao chất lượng nghệ thuật và mở rộng phạm vi tuyên truyền, tích cực góp phần làm cho đời sống văn hóa - xã hội của tỉnh ngày thêm khởi sắc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa văn nghệ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, hàng năm Trung tâm Văn hóa tỉnh còn tham gia nhiều cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tổ chức, thành lập nhiều Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc, lấy nòng cốt là các tuyên truyền viên của tỉnh, của các huyện thành phố và các hạt nhân văn nghệ tại các Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham gia các Hội thi, Hội diễn do Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức quy mô khu vực và toàn quốc đạt nhiều Huy chương vàng, bạc, nhiều giải Nhất, giải xuất sắc và các giải thưởng cao quý mang vinh dự về cho tỉnh nhà.

Với những nỗ lực cống hiến không ngừng của tập thể cán bộ, lãnh đạo trong những năm gần đây, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực trong lĩnh vực văn hóa xã hội, cụ thể:

Năm 2012: Bằng khen Chính phủ, theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 25/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2013: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 3804/QĐ-CT ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2014: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, theo Quyết định số 1763/QĐ-CT ngày 30/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2015: Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, theo Quyết định số 73/QĐ-CT ngày 11/ 01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2016: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2017: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 30/ 01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2018: Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 17/ 01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Bằng khen Bộ Văn hóa -TT và DL, theo Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2019 của Bộ VH-TT&DL.

Năm 2019: Huân chương Lao động hạng ba, theo Quyết định số 1780/QĐ-CTN, ngày 24/10/2019 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Có được những thành tích cao quý trên phải kể đến công lao đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Văn hóa tỉnh qua nhiều thời kỳ, những người đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên nền móng vững chắc của một đơn vị văn hóa với chức năng tuyên truyền và hoạt động văn hóa cơ sở. Đặc biệt là sự cống hiến trí tuệ, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ trong những năm gần đây đã linh hoạt kế thừa những kinh nghiệm và thành tựu quý báu của các thế hệ đi trước, phát huy thế mạnh và những thành tích đạt được tiếp tục xây dựng nên diện mạo của Trung tâm Văn hóa tỉnh ngày nay - vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, lớn mạnh từ nội lực, tâm huyết yêu ngành nghề, đoàn kết chung sức đồng lòng, phát huy đạo đức nghề nghiệp và trí tuệ tập thể để tiếp tục cống hiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân và các cấp lãnh đạo, góp phần không nhỏ vào tiến trình phát triển toàn diện trong thời kỳ đổi mới của tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

Bùi Thu Quyên

                                                                                  PGĐ Trung tâm Văn hóa tỉnh


 

Các tin đã đưa ngày: