Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm sách trực tuyến

04/09/2020

Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm sách trực tuyến tại sàn Book365.vn từ ngày 01/9/2020 đến ngày 15/9/2020, chủ đề "Khắc ghi nguồn cội - tự hào dân tộc - gắn kết phát triển đất nước”.

Triển lãm gồm 5 nội dung:

1. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc;

2. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh;

3. Giới thiệu thành tựu cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế;

4. Thành tựu ngành Xuất bản Việt Nam;

5. Trưng bày tem kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tư liệu trưng bày là sách, video, tư liệu, ảnh và tem được chọn lọc từ các nhà xuất bản. Thông qua đó giới thiệu về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu nước cho thế hệ hôm nay.

Đây cũng là dịp để giới thiệu các cuốn sách giá trị đến độc giả khắp mọi miền đất nước và trên thế giới, thực hiện kết nối sách với độc giả trên không gian mạng.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, trang https://book365.vn cũng bán sách với giá ưu đãi, miễn phí vận chuyển cho 10.000 đơn hàng đầu tiên.

 

Hoàng Lĩnh

Các tin đã đưa ngày: