Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới

09/12/2020

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ đồng tình cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã  tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách cho cơ sở như: Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 về việc hỗ trợ bồi thường GPMB để xây dựng Trung tâm Văn hoá, Thể thao, vui chơi giải trí  xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và hỗ trợ xây dựng Trung tâm văn hoá xã miền núi; Nghị quyết 75/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về Phát triển Thể dục thể thao quần chúng; Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho NVH xã, thôn giai đoạn 2012 - 2015….Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ, khang trang, bộ mặt nông thôn mới đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng cao rõ rệt. 

Giao lưu văn hóa - văn nghệ (Ảnh: KL)

Tính đến nay có 112/112 xã hoàn thành hai tiêu chí về tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) có đủ các hạng mục như: Nhà văn hóa, nhà tập luyện thể dục thể thao, sân vận động, sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh, hệ thống các phòng chức năng, cây xanh, đường đi lối lại. Có 1.072/1.072 thôn có nhà văn hóa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đủ trang thiết bị và sân thể thao đơn giản phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Tuy cùng lúc phải thực hiện hai tiêu chí vừa mang yếu tố vật chất, vừa mang yếu tố tinh thần, xác định đây là hai trong số những tiêu chí khó, cần sự đồng thuận và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, song song với việc triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức nhằm thu hút nguồn lực về mọi mặt. Không chỉ người dân địa phương mà đội ngũ con em quê hương công tác ở mọi vùng miền Tổ quốc cũng nhiệt tình ủng hộ. Các địa phương  đã hoàn thành xây dựng Trung tâm văn hoá xã, nhà văn hóa thôn mà nguồn lực chủ yếu từ sức dân đóng góp. Có nhà văn hóa, các câu lạc bộ cũng phát triển đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo hội viên tham gia như câu lạc bộ cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, khí công dưỡng sinh, văn nghệ dân gian, thơ, đọc sách, hát chèo v.v… đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị đời sống tinh thần của nhân dân. Tiêu chí văn hoá đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn, là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về hưởng thụ, sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hoá, đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phục vụ chính trị, xã hội của địa phương.

Xác định thực hiện tiêu chí số 16 (văn hóa) gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, phòng chống tội phạm; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa…

Hàng năm 100% các khu dân cư­ tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong đó có 95% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, ngày hội đã thu hút trên 300.000 l­ượt cán bộ, đại biểu và các tầng lớp nhân dân tham dự, có trên 80% khu dân cư tổ chức bữa cơm thân mật. Nội dung ngày hội phong phú, hấp dẫn, thiết thực cả phần lễ, phần hội, nhiều khu dân cư còn tổ chức được các trò chơi dân gian, văn nghệ, tổ chức bữa cơm "đại đoàn kết". Đây không chỉ là dịp để mọi người được ôn lại truyền thống đoàn kết của dân tộc qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, bình xét danh hiệu “gia đình văn hoá”, biểu dương gương " người tốt, việc tốt", đăng ký các danh hiệu thi đua năm tới mà còn là dịp để cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về sinh hoạt với nhân dân, gần nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, động viên phong trào ở cơ sở, phát động các hoạt động tương thân, tương ái, tập hợp đoàn kết cộng đồng góp phần làm cho hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 91% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 91,3% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; các  phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh đều thực hiện cơ bản đúng quy định, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Các hoạt động lễ hội hàng năm diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện phong trào vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như: Một số nhà văn hóa thôn, tổ dân phố tận dụng, nhỏ hẹp, dụng cụ thể dục thể thao, trang thiết bị nhà văn hóa còn thiếu chưa đáp ứng được với sự phát triển hiện nay; việc quản lý, khai thác, sử dụng và tổ chức các hoạt động ở một số Trung tâm văn hóa, thể thao xã còn nhiều bất cập, tần suất sử dụng ít, chưa phát huy hết công năng sử dụng; Chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở một số cơ sở còn hạn chế; Công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền chưa thật sự phong phú đa dạng, chưa tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân; Công tác xã hội hóa mới chỉ mức độ ở tổ chức hoạt động, mà chưa thu hút,vận động được doanh nghiệp, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực văn hóa thể thao… 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn trong việc xây dựng đời sống văn hóa, quản lý, khai thác, tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị Thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa- Thể thao của các xã, phường, thị trấn và Khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ mua sắm, lắp đặt đối với các xã, phường, thị trấn là 15 dụng cụ thể dục thể thao, tương ứng với 180 triệu đồng; Đối với các thôn, tổ dân phố là 10 dụng cụ thể dục thể thao, tương ứng với số tiền là 120 triệu đồng.

 Trong  thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng  tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể, người dân về văn hóa. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong quá trình phát triển văn hóa. Để thực hiện có hiệu quả, cần tránh bệnh thành tích, hướng đến các giá trị thật như: Danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa.. làm cho người dân nhận danh hiệu thấy vinh dự, tự hào và có trách nhiệm. Quản lý khai thác tốt các công trình văn hóa truyền thống, khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa địa phương. Quán triệt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; tạo ra nhiều phương thức và mô hình tổ chức để nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở. Đồng thời  đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn nông thôn

 

         Kiều Anh -  Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

 

 

Các tin đã đưa ngày: