Chỉ thị về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân năm 2021

17/12/2020

Chỉ thị về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân năm 2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: