Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

25/12/2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tin đã đưa ngày: