TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

28/12/2020

1-  Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài; thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế , trước hết là đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; quán triệt tinh thần cảnh giác chống dịch ở mức cao nhất; khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là; đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội.

2- Tiếp tục rà soát, cập nhật các kịch bản phòng, chống dịch, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống chống dịch bệnh; tăng cường quản lý xuất nhập cảnh; chú trọng quản lý đối tượng chuyên gia, lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; tổ chức chặt chẽ việc thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, tuyệt đối không để lây lan ở khu vực cách ly, lây lan ở cộng đồng.

3- Tiếp tục dừng các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, nếu tổ chức thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn theo quy định.

4- Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy (ngoài các nội dung UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo; báo cáo UBND tỉnh. Định kỳ ngày 05 hàng tháng báo cáo kết quả về ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Ảnh nguồn: (Bộ Y tế)

Nguồn: Văn bản số 9595 ngày 21/12/2020

                                   của UBND tỉnh

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: