KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

05/01/2021

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Các tin đã đưa ngày: