Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

19/01/2021

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, văn bản số 5050/BVHTTDL-VHCS ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, văn bản số 150/UBND-VX3 ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid - 19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 47/SVHTTDL-QLVH ngày 14/01/2021 chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch như sau:

1. Nghiêm túc triển khai quy trình phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành.

2. Phòng Quản lý Du lịch, Phòng Quản lý TDTT, Phòng Nghệ thuật

- Hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch; các cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh áp dụng quy trình phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hướng dẫn tổ chức các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân khi tham gia các hoạt động du lịch, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao. Yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động này.

- Hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và khai báo an toàn Covid-19 hàng ngày theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kết nối với hệ thống an toàn Covid quốc gia.

3. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Phòng Xây dựng, Nếp sống Văn hóa - Gia đình, Bảo tàng tỉnh

- Hướng dẫn Ban Tổ chức các Lễ hội áp dụng quy trình phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tham quan bảo tàng, di tích lịch sử; tham gia lễ hội theo hướng dẫn của ngành y tế

- Hướng dẫn tổ chức các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động, khách du lịch, khách tham quan bảo tàng và các di sản văn hóa, người tham gia lễ hội.

- Tham mưu, hướng dẫn thực hiện biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội để đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh.

4. Phòng Quản lý Văn hóa, Trung tâm Văn hóa tỉnh

- Hướng dẫn công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện: Băng rôn, panô, áp phích, bảng hướng dẫn, tờ rơi, loa phát thanh… cho nhân dân tại các điểm du lịch; di tích lịch sử - văn hóa; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội.

5. Thanh tra Sở

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

- Kiểm tra, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở, địa điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xử lí nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố

Nghiêm túc triển khai quy trình phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành.

 

                                                                                                Hồng Ngân

 

 

Các tin đã đưa ngày: