Đoàn cán bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc Tham gia Hội nghị tập huấn phổ biến các quy định về quyền tác, quyền liên quan

17/09/2019 | 03:09 PM

Ngày 12/9/2019 Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các quy định về quyền tác, quyền liên quan trong Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) và pháp luật Việt Nam với sự tham gia của 32 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và 15 các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan.