Tập huấn ca khúc cách mạng cho các hạt nhân văn nghệ quần chúng huyện Lập Thạch năm 2020

03/11/2020 | 08:51 AM

Chiều ngày 30/10/2020, Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Lập Thạch tổ chức bế giảng lớp tập huấn ca khúc cách mạng cho các hạt nhân văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện. Tham dự lớp tập huấn có 50 học viên đến từ các Câu lạc bộ thuộc 4 xã Bắc Bình, Ngọc Mỹ, Quang Sơn, Hợp Lý.