KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO NGHIỆP VỤ DU LỊCH CHO CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018

10/09/2018 | 12:00 AM

Thực hiện kế hoạch số 67/KH-SVHTT&DL ngày 13/8/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ Du lịch cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 6/9/2018 tại khách sạn Thái Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn.