Báo cáo đề nghị tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động "Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

19/10/2020

Báo cáo đề nghị tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động "Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: