Quyết định ban hành Ban chỉ đạo ISO 9001: 2015 và Tổ công tác ISO Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23/12/2019

Quyết định ban hành Ban chỉ đạo ISO 9001: 2015 và Tổ công tác ISO Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các tin đã đưa ngày: