DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

05/02/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

 

I. Lĩnh vực: Di sản văn hoá (14 TTHC) Tải vể

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia  

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.  
3 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập                                                   
4 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập  
5 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp  
6 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia  
7 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích  
8 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật  
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật  
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật  
11 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích  
12 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích  
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích  
14 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích  
II.Lĩnh vực: Điện ảnh (02 TTHC)  
15

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)
 
16 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)  
III. Lĩnh vực: Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (07 TTHC)  
17 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật  
18 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật  
19 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh  nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ  
20 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng  
21 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc  
22 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam  
23 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm  
IV. Lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn (07 TTHC)  
24 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương  
25 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang  
26 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương  
27 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương  
28 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương  
29 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi  người đẹp, người mẫu  
30 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu  
V. Lĩnh vực: Văn hoá cơ sở (08 TTHC)  
31 Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường  
32 Cấp giấy phép tổ chức lễ hội  
33 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”  
34 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn  
35 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo  
36 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam  
37 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam  
38 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam  
VI. Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (02 TTHC)  
39 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh  
40 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương  
VII. Lĩnh vực: Nhập khẩu văn hoá phẩm nhằm mục đích kinh doanh (03 TTHC)  
41 Phê  duyệt  nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu  
42 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu  
43 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu  
VIII. Lĩnh vực: Thư viện (01TTHC)  
44 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên  
IX. Lĩnh vực: Gia đình (12 TTHC)  
45 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  
46 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  
47 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  
48 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  
49 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  
50 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình  
51 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình  
52 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  
53 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình  
54 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình  
55 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình  
56 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình  
X. Lĩnh vực: Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (01 TTHC)  
57 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ  
XI. Lĩnh vực: Thể dục thể thao (25 TTHC)  
58 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt dộng thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp  
59 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao  
60 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận  
61 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng  
62 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker  
63 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình  
64 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển  
65 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí  
66 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn  
67 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao  
68 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam  
69 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt  
70 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ  
71 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ  
72 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quyền anh  
73 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo  
74 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao  
75 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo  
76 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.  
77 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo  
78 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá  
79 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn  
80 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông  
81 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Thể thao tổ chức hoạt động Patin  
82 Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  
XII. Lĩnh vực: Lữ hành (10 TTHC)  
83 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam  
84 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam  
85

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nưĐớc khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài;

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập.
 
86 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam (trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ)  
87 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam  
88 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế  
89 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa  
90 Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch  
91 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch  
92 Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch  
XIII. Lĩnh vực: Khách sạn (07 TTHC)  
93 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch  
94 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch  
95 Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch mua sắm du lịch  
96 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch  
97 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch  
98 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác  
99 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác  

 

Các tin đã đưa ngày: