Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (27/10/2016)

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Nghị định 15/2016/NĐ-CP (21/04/2016)

Nghị định 15/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
Các tin đã đưa ngày: