Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025

21/07/2020

Nghị quyết số 04 về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở  các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025

Các tin đã đưa ngày: