Chỉ thị số 01về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

01/12/2020

Chỉ thị số 01về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: