Ca dao về kháng chiến

30/07/2013

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) nhân dân Vĩnh Phúc đã trực tiếp chiến đấu với giặc 5 năm liền trên vùng đất quê hương và đã cử 45.700 người dân đi công phục vụ tiền tuyến. Trong chiến đấu, nhân dân đã sáng tác nhiều câu tục ngữ, ca dao, hò vè, nhưng khó lòng phân biệt nổi đâu là của chung dân công, đâu là của riêng Vĩnh Phúc. Như câu: “Đèo cao thì mặc đèo cao, ta lên đến đỉnh ta cao hơn đèo..”
Xin giới thiệu một số bài lưu hành trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, ca ngợi cuộc sống mới tự do hạnh phúc sau ngày tổng khởi nghĩa 1945.
Đập tan chế độ bất công
Cưới đời sống mới thực hành mới hay
Cô dâu chú rể ngày nay
Đôi bên thông cảm định ngày kết duyên
Lấy nhau không phải mất tiền
Không phải cỗ lễ, không phiền mối manh
Chỉ mời đại biểu các ngành
Uỷ ban hành chính, chấp hành nông dân
Mời cả du kích dân quân
Đều cùng đến dự là phần vinh quang
Trên thời cờ đỏ sao vàng
Có Hồ Chủ tịch chỉ đường cứu dân
Thế là sung sướng muôn phần
Giai nghèo thoát khỏi nợ nần xưa kia
Ngụm nước điếu thuốc là tình
Cứ gì ăn uống linh đình mới vui
Gà vịt chớ giết lôi thôi
Mỗi người một bữa không vui đâu mà
Đoạn rồi công nợ thêm ra
Dân làng cười nói, lợn gà làm chi
Việt Minh đã có nội quy
ăn uống thêm nợ làm gì khổ thân?

Các tin đã đưa ngày: