Thành phố Vĩnh Yên

30/07/2013

Tháng Giêng
Ngày mùng 2 - mùng 3:
Lễ hội đình Cả 5 làng xã Tích Sơn
Đình Cả nay thuộc phường Tích Sơn thờ cúng 7 vị anh hùng Lỗ Đinh Sơn.
Lễ hội tái hiện lịch sử về trận đánh quân Nguyên Mông năm 1258. Quân sĩ đang chuẩn bị yến tiệc, lợn đang cạo lông, gà mới cắt tiết thì quân giặc đến. Tất cả ăn thịt sống rồi ra trận giết giặc
Lễ hội: Không có tế, không có rước.
Có tục: “giao chân keo” (một hình thức xin âm dương).
Giết lợn làm cỗ thịt sống (cỗ “sinh huyết - sinh nhục”).
- “Chạy” cỗ (không có rước vì vội vàng ra trận).
- Sát kê chiêm túc (bói chân gà), gọi là “sủ gà” đều là “lược hành hiến lễ” (làm qua loa mà dâng cúng).
- Nấu cơm kéo bàn dâng cơm cúng
- Kéo dây đoán lành dữ (3 keo) gọi là “duệ thằng”
- Tán cỗ, hưởng lộc.
Ngày mùng 4:
Lễ hội đền Trinh Uyển (miếu Bà) làng Vị Thanh, nay thuộc xã Thanh Trù.
Thờ các vị nữ thần là tướng của Hai Bà Trưng:
- Thái Trang (Trưởng) quốc công chúa
- An Bình Lí công chúa
- Vua ả công nương công chúa.
- An Bình Lí Hắc y công chúa
- Cổ Tích công chúa
- Hoàng phi công chúa
Lễ: Lễ rước kiệu. Lễ tế
Tục: Kéo song để sự thần.
Cũng đền Trinh Uyển còn có:
Ngày 13 - 15 tháng 10:
Hội đánh cá đầm Vạc
Lễ/tục: Dâng cá cúng
Ngày 14 tháng 10:
Hội giết trâu hiến tế
- Giờ “Ngọ” (11-13h) khởi hội “Sát ngưu hiến tế”.
- Lễ: Tế thịt trâu ở các bàn thờ. Trên chay dưới mặn.
Các lễ vật khác: bánh giầy trắng, quýt đỏ, cam vàng.
Ngày mùng 7:
Lễ hội làng Đôn Hậu, nay thuộc phường Khai Quang.
Đình thờ 3 vị tướng đời Hùng Vương là Đông Hiên, Đông Hải và Quý Minh.
Lễ: lễ tế
Hội/ tục: - Múa gậy.
- Reo cầu.
- Móc khểu.
Ngày mùng 8:
Lễ hội làng Mậu Lâm, nay thuộc phường Khai Quang.
Đình thờ 3 vị: Đông Hiên - Đông Hải - Quý Minh
Lễ: Lễ rước kiệu từ đình lên sân điện Linh Tiêu (từ năm 1826 đổi thành chùa, tên là Phú Cung tự). Tế 3 vị Thành hoàng tại “nghè xếp” (đình dựng trong ngày lễ hội) trong sân điện Linh Tiêu.
Hội/tục: Diễn trò trình nghề tứ dân: Sĩ - Nông - Công - Cổ. Gọi là “Khai xuân khánh hạ” hoặc “Tứ thú nhân lương”.
Tháng 2
Ngày 10: Lễ hội làng Lạc ý, nay thuộc phường Đồng Tâm.
Thờ: 3 vị thần thành hoàng đều có danh hiệu Linh Sơn ở đền Tam Linh.
Lễ: lễ rước 3 kiệu từ đền ra gò ông Đống, tế lễ ở đấy.
Tục: Tế lợn sống
Tháng 3
Ngày 11:
Miếu Mẫu chùa Hà, nay thuộc xã Định Trung.
Thờ: Bà Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu.
Lễ: Tế hàng tổng
(Tổng Định Trung: Các làng Nhân Mĩ, Hán Nữ, Định Trung, Xuân Tràng, Khai Quang, Bảo Sơn, Đôn Hậu, Tích Sơn).
Tháng Chạp
Ngày 12:
Làng Khai Quang, nay là phường Khai Quang. Đình hàng xã (Đinh ấm).
Thờ: 7 vị anh hùng Lỗ Đình Sơn
Lễ: Tế trận.
Tục: Chém lợn sống, “chạy” dâng thần.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: