Thị xã Phúc Yên

30/07/2013

Tháng Giêng
Ngày 15 - 24 (10 ngày)
Đình làng Cao Quang, nay thuộc xã Cao Minh.
Thờ: tướng Xa Lai, một tướng của Hai Bà Trưng.
Lễ: Tế
Hội: Các trò diễn dân gian vui cười
Ngày 30:
Làng Hiển Lễ, xã Cao Minh
Thờ bà tổ nghề nồi đất: Hà Tân Na Nương thị tôn thần.
Lễ: Tế tổ nghề ở lăng
Tháng 2
Ngày mùng 5:
Làng Hiển Lễ, làng Xuân Hoà, tổ chức ở Đình của hai làng, nay đều thuộc xã Cao Minh.
Thờ:
- Bản cảnh Thành hoàng Sáo Sơn Nguy Nguy Trường sơn Đại vương tôn thần, có công âm phù Hai Bà Trưng.
- ả Nhất nương công chúa phu nhân tôn thần.
Lễ: Tế ở đình 2 làng.
Hội/tục:
- Đình Hiển Lễ: Tiệc xướng ca (hát thờ), tiệc vật (giao điệt) 3 ngày, để sự thần.
- Đình Xuân Hoà: Tiệc xướng ca (hát thờ), tiệc vật (giao điệt) 2 ngày, để sự thần.
Tháng 8
Ngày 10:
Làng Tiên Non (Thịnh Kỷ lớn), nay thuộc xã Tiền Châu.
Thờ: Đức vua Đông Hối, tướng của Hai Bà Trưng
Đức vua Đông Hải, hậu thân của Đông Hối.
Lễ: - Lễ rước.
- Lễ tế.
Hội/tục: - Vật “giao điệt” để sự thần.
- Cờ người.
- Tổ tôm điếm.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: