Huyện Bình Xuyên

30/07/2013

Tháng Giêng
Ngày mùng 3 - mùng 5 (3 ngày). Hội kéo song thị trấn Hương Canh (3 làng Canh: Hương Canh, Ngọc Canh, Tiên Canh).
Thờ ở 3 đình Canh: 7 vị thần.
- Thiên Sách Hoàng đế chi thần (Ngô Xương Ngập, con trai trưởng của Ngô Vương Quyền).
- Đông nhạc đại vương chi thần.
- Quốc vương Thiên nghị, thông duệ, chính trực, trung hoà, uyên tuý, khoan hậu, anh quả, phụ dân, phụ vận đai vương.
- Thục Diệu Bản cảnh Thành hoàng ả Lã Nương nương chi thần.
- Thị tùng nhân tôn thần
- An phụ sơn tôn thần
- Linh Quang Thái hậu tôn thần.
Hội là tàn dư của những công cuộc kéo thuyền trên đoạn sông Phan chảy qua 3 làng Canh, nên không tổ chức ở đình, mà tổ chức ở 1 điểm giáp cầu Hương Canh, cũng như “tự môn sở” ở chùa Kính Phúc là nơi họp của hương lí bàn việc chung 3 làng Canh (Đình riêng -hội chung).
Nay chỉ còn là một hội mang ý nghĩa thể thao hơn là một nghi thức sự thần.
Cũng ở 3 làng Canh còn có:
Ngày mùng 2 tháng 2:
- Lễ rước kiệu 3 đình Canh
- Giỗ trận: cháo se bánh hòn
Kỉ niệm năm Canh Ngọ (ngày 29 tháng 4 năm 1750), ngày trận vong, quân quận Hẻo Nguyễn Danh Phương vào làng.
Kỉ niệm năm Giáp Thân (ngày mùng 2 tháng 2 năm 1884) ngày trận vong, quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc vào làng.
Ngày 15 tháng 7:
Hội / tục: - Bơi chải trên sông Cánh (Hương Canh)
- Đấu vật
- Thi cấy
- Thi nấu cơm
Ngày mùng 6:
Hội làng Nội Phật, nay thuộc xã Tam Hợp.
Thờ: 3 vị ở miếu đình:
- Thánh Mẫu Dưỡng.
- Thánh Bạc Sơn.
- Thánh Bỉnh Sơn.
đều là tướng của Hai Bà Trưng.
Lễ: - Chiều mùng 5. Rước kiệu từ miếu về đình.
- Sáng mùng 6. Tế ở đình.
Hội: Mở hội “lập trận kéo quân” thành chữ (dân gian gọi là vẽ vòng kéo chữ).
Khi kéo chữ, tất cả nam phụ lão ấu trong làng, trừ những người tang chế, chia làm 2 phía, 2 bên tả hữu.
Bên trái thì kéo 4 chữ “Cung phụng đại vương”.
Bên phải thì kéo 4 chữ “Xuất hội tế vương”
Khi 2 bên kéo đến trước đình nhập lại thành chữ “á”, đợi đến khi trong đình các quan viên tế khởi đến đoạn “hành á hiến lễ” (dâng tuần rượu thứ 2) thì 2 vị dẫn đầu đoàn kéo chữ vào làm lễ.
Tế lễ xong, mở trò bách nghệ như Sĩ - Nông -Công - Thương. Có các vai ông giời, bà đất, ông quan, ông lí, ông đồ, thợ mộc, thợ nề, người đi cấy, người đi buôn, kẻ đi bán.
Làm cây bông, cây hoa cho những ai hiếm con ra đó làm lễ rồi hái hoa cầu tự.
Cũng đình miếu làng Nội Phật, còn có:
Ngày 12 tháng 8: Đại tiệc Thánh Mẫu Dưỡng mở hội Mẫu.
Hội/tục: - Cướp bánh dầy
- Cướp cầu
- Thi vật
- Đọc địa mạch
Ngày mùng 6:
Xóm Lò Cang, nay thuộc thị trấn huyện Bình Xuyên.
Thờ: Tổ nghề gốm sành.
Lễ/tục: - Rước kiệu tổ nghề gốm (rước đêm, soi đuốc).
- Các lò cúng tổ nghề, đốt lò. Mọi công việc về đêm.
Ngày mùng 7:
Lễ hội 3 đình Bảo Đức, Mộ Đạo, Yên Lỗ, nay thuộc xã Đạo Đức.
Thờ: Lí Nam Đế và Lí Nam Đế hoàng hậu.
Lễ: Lễ tế ngày sinh Lí Nam Đế.
Lệ /tục: Tiệc xướng ca (hát thờ).
Trò: - Leo cầu ùm.
- Chạy cờ.
- Đánh gậy.
Làng Phượng Đức (Yên Lỗ Thượng), mở hội vật.
Ngày mùng 1 - 14: (10 ngày).
Lễ hội đình làng Ngoại Trạch. Nay thuộc xã Tam Hợp.
Thờ: 3 vị thần đều có danh hiệu là Cao Sơn.
Lễ: Tế khai xuân.
Lệ/tục: Đuổi bắt lợn, tế dâng thần.
Ngày 10:
Lễ hội đình làng Quất Lưu, nay là xã Quất Lưu.
Thờ: Đình Cả thờ 3 vị:
- Thái Trang (trưởng) công chúa.
- An Bình Lí công chúa.
- Quốc cậu công chúa.
đều là tướng của Hai Bà Trưng.
Lễ: lễ rước, lễ tế.
Hội/tục: - Hội vật, mở ở đình Khởi dưới chân núi Sóc.
- Làm 14 thứ bánh khao quân.
Ngày 10 - 12:
Lễ hội đình Cả của 3 thôn Yên Lan -Xuân Lãng - Hợp Lễ.
Thờ: Bà Thánh mẫu Triệu Thị Khoan Hoà và 5 con trai đều làứ tướng của Hai Bà Trưng.
Lễ: Rước kiệu - Tế
Hội: Vật thờ, mở hội vật
Đình Hợp Lễ thờ vị Quý Minh, mở tiệc vật 3 ngày (từ mùng 10 đến 12).

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: