Quang Sơn ngày ấy, bây giờ. (01/08/2013)

Quang Sơn là một xã miền núi nằm ở phía Đông Bắc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đây trước cách mạng tháng 8 năm 1945 còn là nơi “rừng thiêng nước độc”, mặt bằng dân trí thấp, đời sống của đại đa số nhân dân vô cùng khó khăn, lại chịu hai tầng áp bức bóc lột của đế quốc thực dân và phong kiến...

Ngày xuân, nhìn từ xứ Đoài nghĩ về Vĩnh Phúc (01/08/2013)

Tôi rất thích bài hát “Vĩnh Phúc yêu thương” của nhạc sỹ Hoàng Hà: “Quê tôi có dòng sông Hồng lượn vòng bãi mía Khúc giang đầu hoà với sông Lô Sóng ngàn năm vỗ về đôi bờ Quê tôi, có ngọn Tam Đảo phủ đầy mây trắng Khách qua đường còn nhớ danh lam Tích hùng anh còn ghi sử vàng...”

Đời sống văn hóa tinh thần của công nhân, thực trang và một số giải pháp (01/08/2013)

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay có 05 khu công nghiệp (KCN) đã thành lập là: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện, Bình Xuyên II và Bá Thiện II; 03 KCN là Chấn Hưng, Sơn Lôi và Hội Hợp. Các KCN đã thu hút khoảng 73.013 lao động (nữ là 43.113 người chiếm 59%). Phần lớn công nhân xuất thân từ nông thôn, chưa qua đào tạo nghề, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, ý thức tổ chưc kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp còn nhiều bất cập. Đến nay chưa có doanh nghiệp nào xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, đa số công nhân lao động phải tự thuê nhà ở, nhà trọ không đủ tiện nghi, chật hẹp;...
Các tin đã đưa ngày: