XÂY DỰNG LÀNG VĂN HOÁ TRỌNG ĐIỂM - MÔ HÌNH ĐẸP LÒNG DÂN

01/08/2013

Nhằm thực hiện mục tiêu "Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc" theo tinh thần Nghị quyết TW 5 (khoá VIII), tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nghị quyết 14/NQ - HĐND ngày 17/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng GĐVH-LVH-ĐVVH giai đoạn 2006-2010. Một trong những nội dung quan trọng được Nghị quyết 14 đề cập tới là xây dựng 19 LVH trọng điểm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2010. Từ mô hình làng văn hoá trọng điểm sẽ tạo nên những nét đẹp của làng quê đồng bằng Bắc bộ đậm màu truyền thống xen lẫn hiện đại để nhân rộng trên toàn tỉnh.
Những làng được chọn xây dựng làng văn hoá trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 phải đảm bảo các tiêu chí chủ yếu sau: Làng dân tộc thiểu số; làng Tiến sỹ, làng có hệ thống văn hoá truyền thống tiêu biểu, đậm đặc, có kinh tế phát triển, có khả năng đưa vào khai thác du lịch…Trên thực tế, năm 2006, Sở Văn hoá - Thông tin đã chọn 19 làng hội tụ các tiêu chí trên để đầu tư, xây dựng làng văn hoá trọng điểm của tỉnh.
Năm 2007, Sở Văn hoá - Thông tin phối hợp với Trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc Vĩnh Phúc tiến hành khảo sát thực tế, lập quy hoạch thiết kế dự toán 9 Trung tâm văn hoá - Thông tin -Thể thao LVH trọng điểm. Các bản vẽ, thiết kế đã được Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng VH-TT-TT các huyện, thành thị, UBND các xã có LVH trọng điểm tham gia góp ý và thống nhất các phương án xây dựng. Theo thống nhất của các ngành, đơn vị liên quan, trung tâm văn hoá thông tin và thể thao của các làng văn hoá trọng điểm được xây dựng theo kiến trúc vừa hiện đại vừa mang tính dân gian, phù hợp quy mô, kiến trúc, đặc điểm văn hoá truyền thống của từng địa phương. UBND tỉnh đã giao UBND cấp xã có LVH trọng điểm làm chủ dự án đầu tư.
Tính đến ngày 9/3/2007 có 9/19 làng có đủ điều kiện, thủ tục, quy hoạch đất để đầu tư xây dựng năm 2007. Huyện Yên Lạc có 03 làng: Tảo Phú - xã Tam Hồng; Trung Hà, Nhật Triêu - xã Liên Châu. Huyện Vĩnh Tường có 02 làng: Vũ Di - xã Vũ Di; Văn Trưng - xã Tứ Trưng. Huyện Tam Dương có 01 làng: Vân Hội - xã Vân Hội.Thị Xã Phúc Yên có 01 làng: Hiển Lễ - xã Cao Minh. Huyện Lập Thạch có 02 làng: Đình Chu - xã Đình Chu, Bình Sơn - xã Tam Sơn. Huyện Bình Xuyên có 01 làng: Yên Lan xã Thanh Lãng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ trong năm 2007 là 7 tỷ đồng/9 làng. Có 8/9 làng trên xây dựng Trung tâm văn hoá - Thông tin, thể thao; riêng làng Nhật Chiêu xã Liên Châu xây dựng đường ra nghĩa trang nhân dân.
Hiện nay có 5 làng đã hoàn thành xong các thủ tục, được UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu: làng Tảo Phú, Trung Hà (Yên Lạc); Làng Bình Sơn, (Lập Thạch), Tứ Trưng (Vĩnh Tường); Làng Yên Lan (Bình Xuyên).Các làng còn lại đang hoàn tất các thủ tục theo quy định.
Mỗi làng văn hoá trọng điểm sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế văn hoá, trong đó tập trung vào xây dựng các hạng mục chủ yếu sau:
1. Trung Tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và các thiết chế văn hoá, khu vui chơi giải trí.
2. Tôn tạo di tích lịch sử văn hoá.
3. Đường giao thông vào nghĩa trang, xây dựng nghĩa trang nhân dân.
4. Xây dựng nơi thu gom rác thải tập trung, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống cống rãnh đảm vảo vệ sinh môi trường.
Các hạng mục còn lại do ngân sách huyện, xã, nhân dân và huy động các nguồn lực khác.

Việc xây dựng LVH trọng điểm của tỉnh là một chủ trương đúng, phù hợp với điều kiện thực tế, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Làng văn hoá trọng điểm dự kiến sẽ tạo ra một mô hình văn hoá chuẩn mực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội. Từ đó sẽ nhân ra diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
 Trong thời gian tới, sở Văn hoá - Thông tin phối hợp các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, tiếp tục chỉ đạo các LVH trọng điểm của tỉnh trong việc xây dựng các thiết chế văn hoá, vệ sinh môi trường, tổ chức thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; hướng dẫn tổ chức, hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT.... Đồng thời, từng bước lập quy hoạch dự án thiết kế 7 Trung tâm văn hoá - Thể thao của các làng văn hoá trọng điểm xây dựng năm 2008 là: Đồng Thỏng (xã Đại Đình - Tam Đảo ), Chùa Vàng (xã Minh Quang - Tam Đảo), Nhật Chiêu (xã Liên Châu - Yên Lạc), Làng Sơn Đông, Đình Chu (Lập Thạch), Làng Lai Sơn ( P.Đồng Tâm - thành phố Vĩnh Yên), Hương Canh Bình ( Thị trấn Hương Canh - Bình Xuyên).

Trong quá trình xây dựng làng văn hoá trọng điểm, dự kiến, hàng năm tỉnh sẽ tổ chức liên hoan văn nghệ giữa các làng văn hoá trọng điểm nhằm thúc đẩy phong trào văn hoá văn nghệ ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các nhà văn hoá xã, thôn. Từ nay đến năm 2010, mô hình làng văn hoá trọng điểm sẽ từng bước hình thành, hứa hẹn tạo nên những bức tranh làng quê tươi đẹp, sắc màu ấm áp trong tổng thể ngôi nhà Vĩnh Phúc đang vươn mình công nghiệp hoá - hiện đại hoá.


H.T

Các tin đã đưa ngày: