Xã Vĩnh Thịnh thực hiện hiệu quả chỉ thị 27, 03.

01/08/2013

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Thịnh đã đoàn kết phát huy tính cần cù trong lao động sản xuất, làm cho kinh tế địa phương  phát triển vững mạnh, văn hoá xã hội ngày càng phong phú, lành mạnh.

 Đảng uỷ, chính quyền điạ phương đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, chỉ đạo, động viên nhân dân tích cực sáng tạo trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chủ động khai thác điều kiện  sẵn có để giao lưu kinh tế với các tỉnh lân cận như Hà Tây, Tuyên Quang…  phát triển các dịch vụ, thương mại, áp dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi có quy mô để phát triển kinh tế. Nhờ đó, hàng năm, chỉ số tăng trưởng kinh tế địa phương ngày một tăng, năm 2005 đạt 8,3%, đến năm 2007 đã tăng lên 15,5%, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.
Việc xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống đã được xã quan tâm và chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt, đạt được những kết quả đáng biểu dương.
Vĩnh Thịnh  xây dựng Hương ước  ở 5 làng truyền thống (trong  Hương ứơc có các nội dung về tổ chức cưới, tăng, lễ hội) được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt, sau đó in ấn phát hành cho 2300 hộ gia đình trong toàn xã.
Về việc cưới: Ngoài việc thực nghiêm túc quy định của Luật hôn nhân gia đình, việc tổ chức đăng ký kết hôn quy định vào thứ 6 hàng tuần (kể cả ngày lễ và ngày tết).Mỗi đôi nam nữ đăng ký kết hôn đã tự nguyện đóng góp 100.000 đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài của xã. Lễ thành hôn được quy định tổ chức trong ngày Chủ nhật hàng tuần. Các thủ tục như chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu, được thực hiện đơn giản, gọn nhẹ. Trong đám cưới, việc sử dụng tăng âm, loa đài, đĩa nhạc có nội dung lành mạnh và đảm bảo chấp hành đúng quy định về mặt thời gian. Hình thức báo hỉ thay cho lễ cưới được khuyến khích.
Về việc tang: Hiện tượng ăn uống đã hạn chế dần. Quy trình tang lễ được tiến hành chặt chẽ theo quy định. Việc cải táng hàng năm đã đi vào nền nếp: người từ trần sau ít nhất 40 tháng mới được cải mộ, thời gian cải táng chỉ thực hiện trong tháng 10 và tháng 11 âm lịch hàng năm. Sau khi cải táng, việc xây mộ cũng được quy định thống nhất về kích cỡ, diện tích đất, nghiêm cấm việc lấn đất để làm khu mộ gia đình, dòng họ.
Việc tổ chức lễ hội hàng năm diễn ra ở ba làng: Khách Nhi, Hoàng Xá và An Lão, đều được chính quyền địa phương, Phòng Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức theo đúng quy chế của Bộ Văn hoá - Thông tin. Bảo đảm các lế hội an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, không có các hiện tượng mê tín dị đoan. Trong lễ hội tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao thu hút được đông đảo quần chúng tham gia.
Mừng thọ: Uỷ ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc và Hội người cao tuổi cùng phối hợp tổ chức theo hình thức tập trung, trang trọng, tiết kiệm, bảo đảm đúng quy định về độ tuổi. Thời gian tổ chức vào ngày mồng 4 tết Nguyên đán hàng năm, địa điểm tổ chức tại các Nhà Văn hoá thôn. Từ năm 2001, xã tổ chức mừng thọ cho 680 cụ từ 65 tuổi trở lên. Hiện tượng khao thọ linh đình đã không còn diễn ra như trước.
Về với Vĩnh Thịnh hôm nay, chúng ta sẽ thấy một làng quê đang dần đổi mới, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, hệ thống đường giao thông nông thôn thuận lợi, cảnh quan phong quang, sạch đẹp, các tệ nạn xã hội dần được đẩy lùi, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, nếp sống văn minh được hình thành và đang đi sâu vào đời sống xã hội.


Bùi Thị Thu

Các tin đã đưa ngày: