Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương đạt chuẩn Nông thôn mới (29/11/2019)

Xã Đồng Tĩnh thuộc khu vực miền núi, nằm ở phía Bắc huyện Tam Dương, có diện tích tự nhiên 1.036,08ha, với dân số là 12.057 người, có vị trí địa lý thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu với các khu lân cận. Xã Đồng Tĩnh ngày càng có nhiều tiến bộ trong việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao điều kiện sinh sống cho nhân dân trong xã.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh (16/10/2019)

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ đồng tình cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực trạng xây dựng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, bình xét các danh hiệu văn hóa (14/10/2019)

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu được triển khai trên cơ sở kết hợp hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ” và “Xây dựng làng, khu phố văn hoá”. Kể từ khi Bộ VHTTDL đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2018/ NĐ-CP. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xét tặng danh hiệu văn hóa theo Nghị định mới, xây dựng kế hoạch tập huấn triển khai Nghị định cho công chức văn hóa xã, trưởng thôn.

Ngày xuân, nhìn từ xứ Đoài nghĩ về Vĩnh Phúc (26/07/2013)

Tôi rất thích bài hát “Vĩnh Phúc yêu thương” của nhạc sỹ Hoàng Hà: “Quê tôi có dòng sông Hồng lượn vòng bãi mía Khúc giang đầu hoà với sông Lô Sóng ngàn năm vỗ về đôi bờ Quê tôi, có ngọn Tam Đảo phủ đầy mây trắng Khách qua đường còn nhớ danh lam Tích hùng anh còn ghi sử vàng...”

Quang Sơn ngày ấy, bây giờ. (26/07/2013)

Quang Sơn là một xã miền núi nằm ở phía Đông Bắc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đây trước cách mạng tháng 8 năm 1945 còn là nơi “rừng thiêng nước độc”, mặt bằng dân trí thấp, đời sống của đại đa số nhân dân vô cùng khó khăn, lại chịu hai tầng áp bức bóc lột của đế quốc thực dân và phong kiến...
Các tin đã đưa ngày: