Ngày xuân, nhìn từ xứ Đoài nghĩ về Vĩnh Phúc (26/07/2013)

Tôi rất thích bài hát “Vĩnh Phúc yêu thương” của nhạc sỹ Hoàng Hà: “Quê tôi có dòng sông Hồng lượn vòng bãi mía Khúc giang đầu hoà với sông Lô Sóng ngàn năm vỗ về đôi bờ Quê tôi, có ngọn Tam Đảo phủ đầy mây trắng Khách qua đường còn nhớ danh lam Tích hùng anh còn ghi sử vàng...”

Quang Sơn ngày ấy, bây giờ. (26/07/2013)

Quang Sơn là một xã miền núi nằm ở phía Đông Bắc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đây trước cách mạng tháng 8 năm 1945 còn là nơi “rừng thiêng nước độc”, mặt bằng dân trí thấp, đời sống của đại đa số nhân dân vô cùng khó khăn, lại chịu hai tầng áp bức bóc lột của đế quốc thực dân và phong kiến...
Các tin đã đưa ngày: