LÃNG PHƯƠNG HẦU NGUYỄN DANH THƯỜNG (? - ?)

15/07/2019

Còn có tên là Nguyễn Thai; quê ở xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường.

Học giỏi từ nhỏ, tài năng khoa bảng đã đưa ông đến tột đỉnh sự nghiệp, kiêm nhiệm nhiều chức quan cả văn lẫn võ: Tiền phong đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, Tham mưu trung quân đô đốc phủ rồi Khâm sai kiểm soát thất thành, được quyền tiền trảm hậu tấu, được phong tước Lãng Phương Hầu, lại được đặc ân dùng xe nhà vua để ngự giá bình tây.

Lãng Phương Hầu ngôi cao chức trọng nhưng thanh liêm, làm việc cẩn thận, tự đặt cho mình ý chí tu thân. Lại là người có hiếu và có tấm lòng nhân ái bao la.

Thời Lê Mạt, có loạn kiêu binh, dân Phú Đa lưu tán tha hương. Sau lần bình tây trở về, ông tâu xin triều đình giảm thuế cho dân; bỏ tiền riêng ra chuộc lại ruộng cũ đã mất, mua thêm ruộng mới rồi cho gọi dân phiêu tán về, cấp ruộng đất, trâu bò, giống má cho sản xuất. Ông còn giao cho làng ruộng đất, tiền bạc lập quỹ khuyến học và các quỹ xã hội trợ giúp người nghèo khó, ốm đau, già nua không nơi nương tựa, tang sự cho người quá cố, hương khó cho cô hồn…

Lãng Phương Hầu không có người kế nghiệp. Khi mất, ông được họ hàng làng mạc chôn cất tại thôn Cẩm Viên (xã Đại Tự, huyện Yên Lạc), được thờ tại Sinh từ ở xã Phú Đa.

                                                                  

Từ điển Văn hóa Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: