AN BÌNH LÝ (? - ?)

02/10/2020

Ông là con trai của quan huyện lệnh họ Lê trấn nhậm ở huyện Tam Dương. Ba người chị gái của ông là Đạm Nương, Hồng Nương và Thanh Nương cùng ông ngày đêm luyện tập sĩ tốt, kết giao hào kiệt, lựa chọn người tài, chờ thời cơ đánh đuổi quân nhà Hán (Tô Định) thống trị.

          Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Mê Linh, cả 4 chị em ông cùng hưởng ứng. Đuổi xong Tô Định, khôi phục lại non sông, người chị cả của ông được Bà Trưng phong làm Tả đạo tướng quân, còn ông được lĩnh trọng trách đóng binh trấn giữ ở Tam Dương và Quất Lưu.

          Khi Mã Viện đem quân sang chinh phục, ngày 11 tháng 11 Quý Mão (43 CN), hai bà Hồng Nương và Thanh Nương tử tiết trong một trận huyết chiến với quân của Mã Viện chỉ huy. Sáng ngày mồng 1 tháng 12, ông An Bình Lí hy sinh tại trận tiền. Cùng đêm hôm đó, Bà Đạm Nương cũng tử tiết. Cả 4 chị em ông, đều đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập, tuy còn rất ngắn ngủi nhưng vô cùng chói sáng ở nửa đầu thế kỷ đầu công nguyên của dân tộc Việt Nam.

          Nhớ công ơn của 4 chị em ông, nhân dân lập đền thờ, ông được thờ, ông được thờ ở đình làng Quất Lưu cùng với chị là bà Đạm Nương cùng một vị tướng nữa của nghĩa quân là ông Tuấn (Tuấn Công) và Thi Sách.

          Lễ hội đình làng Quất Lưu vào ngày mồng 10 tháng giêng. Tục lệ có đánh vật và thi làm 14 thứ bánh nếp để khao quân.

 

                                                                             Lê Kim Thuyên

(Trích Danh nhân Vĩnh Phúc - Tập 1

                                                                             Xuất bản năm 1999)

 

 

Các tin đã đưa ngày: