NGUYỄN CÔNG PHỤ (1532 - ?)

03/11/2020

Thi đỗ Đệ tam giáp ĐTS xuất thân khoa Tân Mùi niên hiệu Sùng Khang năm thứ 6 (1571) đời vua Mạc Mậu Hợp. Danh sách thứ 7, năm đó ông 40 tuổi.

          Thời sự của khoa thi được chép lại như sau:

          Kì thi Hội, lấy được 17 người hợp cách. Vào sách vấn cho 2 người đỗ Tiến sĩ cập đệ (khuyết Trạng nguyên) 3 người đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, 12 người cho đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân.

          Ông người xã Lí Hải, huyện An Lãng, phủ Tam Đái thuộc trấn Sơn Tây - tục hiệu làng Muối (làng Địa Muội). Nay là thôn Lí Hải, xã Phú Xuân.

          Làm quan đến chức Thị Lang, hàm tòng tam phẩm.

          Năm 1592, khi nhà Mạc thất bại, ông theo về giúp nhà Lê ở buổi đầu thời trung hưng - làm quan chức Tham chính, hàm tòng tứ phẩm.

          Khi cuối đời. Ông là thầy giáo của Tiến sĩ đời Quang Hưng Nguyễn Duy Thì - theo gia phả họ Nguyễn ở Lí Hải, ông mất ngày 19 tháng 11 (khuyết năm) khi mất ông được thờ làm Phúc thần ở làng, được thờ cúng đền Quốc tế, bài văn tế tiên hiền có câu về ông “Hữu giáo tử đăng khoa khôi giáp cấp thành vĩ khí (có người dạy trò thi đỗ khôi giáp trở nên tài lớn) có câu ấy vì Nguyễn Duy Thì về sau là danh thần đời Trung Hưng làm đến Tham tụng, thượng thư bộ Lại coi công việc của cả lục bộ, chức tặng phong đến Thái tể.

          Nay ở thôn Lí Hải còn di tích con đường đi để “tránh đất nhà thầy”.

          Nguyễn Duy Thì từ khi được mở phủ Bình Quân, thì đều được làm việc tại phủ, hàng tháng mới phải về kinh đô Thăng Long tâu việc một lần.

          Con dường từ phủ về Thăng Long đi qua xã Lí Hải, lộ trình là Hợp Lễ - Xuân Lãng - Lí Nhân (làng Đống Ngần, tục gọi là Ngấn) vòng qua một con ngòi về Lí Hải, đi Bảo Đức (nay thuộc xã Đạo Đức) Đông Lỗ - Tiền Châu rồi về Thăng Long.

          Cứ mỗi lần về Thăng Long, đến đầu làng Lí Hải, Nguyễn Duy Thì lại xuống võng đi bộ qua khỏi “đất nhà thầy” mới lại dám lên võng đi tiếp lộ trình.

          Về sau, để tránh “phiền hà” Nguyễn Duy Thì đã cho đắp một con đường, gọi là “Đường vòng mới”, khởi đầu từ Hợp Lễ Tân Phong - Cánh (Hương Canh) đường lộ Phúc Yên về Thăng Long. Đó là con đường tiền khởi Thanh Lãng - Hương Canh sang thế kỉ này do địa chủ Bá Soạn đắp mở rộng nay là con lộ Thanh Lãng Tam Canh.

          Họ Nguyễn ở Lí Hải hiện vẫn còn đền thờ ông và di duệ ông vẫn đông đúc ở Lí Hải.

                                                                      Lê Kim Thuyên

(Trích Danh nhân Vĩnh Phúc - Tập 1

                                                                             Xuất bản năm 1999)

 

 

Các tin đã đưa ngày: