Nguyễn Hoàng Xước (1502-?)

26/07/2013

Năm 37 tuổi thi đỗ khoa Mậu tuất niên hiệu Đại Chính năm thứ 9 đời vua Mạc Đăng Doanh(1538) - danh sách thứ 16

 Ông người xã Lí Hải, huyện An Lãng phủ Tam Đái trấn Sơn Tây - còn gọi là xã địa muội, tục danh Kẻ Muối.

          Nay là thôn Lí Hải xã phú Xuân

          Làm quan tới chức Đề hình giám sát ngự sử 13 đạo, phàm chánh thất phẩm.

          Ông là con của Nguyễn Duy Tường, là cha sinh ông Thế Thủ, tiến sĩ triều Mạc.

          Nhà ông 3 đời đều thi đỗ, tổ 5 đời của đình Nguyên Hoàng Giáp Nguyễn Quang Luân đời Lê Trung Hưng(Tam đại đăng khoa).

          Ông được thờ ở đền Quốc tế xã Lí Hải

Các tin đã đưa ngày: