Góp phần làm sống lại làn điệu dân ca trên quê hương Hai Bà Trưng (31/07/2013)

Qua chuyến đi làm phim: “Tìm về một làn điệu dân ca” tôi được cảm nhận cái hay, cái đẹp, sự sâu lắng, mượt mà, rung cảm qua giọng ngân, tiếng hát của người dân địa phương thể hiện trong tâm tưởng của tôi còn vọng mãi giai điệu những câu hát của làn điệu dân ca Xa Mạc. Di sản Văn hoá quý báu từ lâu đời lưu truyền lại, nó vẫn trường tồn trong kho tàng Văn hoá truyền thống của Vĩnh Phúc, góp phần gìn giữ bản sắc Văn hoá dân tộc.

Đền Hai Bà Trưng một di tích lớn của cả nước (31/07/2013)

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng làm rạng rỡ non sông Việt Nam, dân tộc Việt Nam, làm vẻ vang phụ nữ Việt Nam, đem lại vinh dự tự hào cho Mê Linh xưa - Vĩnh Phúc ngày nay, vùng đất anh hùng đã sinh ra người nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc và một thời tuy không dài là đất đế đô. Đó là Kinh đô Mê Linh thời Trưng Nữ Vương.

Mê Linh quật khởi - Dựng nền độc lập Triều đại Trưng vương (31/07/2013)

Trong tâm khảm người Việt chưa ai quên được 80 năm dưới chế độ Thực dân Pháp dân tộc ta đã chịu biết bao nhiêu thống khổ dưới gót giày xâm lược. Thực dân tha hồ bắn giết, nhiều làng bị san bằng như làng Cổ An ở Hải Dương năm 1932 trong cuộc khởi nghĩa của Việt Nam. Người dân đói khát khổ cực, miếng cơm không có ăn, manh áo không có mặc. Chúng bóc lột bằng mọi thứ thuế, trong đó có cả thuế thân! Muốn sống cuộc đời trâu ngựa ai cũng phải đóng thuế!
Các tin đã đưa ngày: