ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN MIẾU TẠI VIỆT NAM (01/08/2013)

Khổng miếu - Văn miếu gắn với thờ Khổng Tử từng in sâu trong đời sống tinh thần của người Trung Quốc. Ảnh hưởng của Văn miếu sang các nước láng giềng trong đó có Việt Nam là rất sâu đậm. Trước khi trình bày vào các phần sau, chúng tôi thấy cần thiết phải nêu khái quát về một số điểm sau đây....

VĂN TỪ CẤP HUYỆN CẤP TỔNG VÀ VĂN CHỈ CẤP XÃ Ở VĨNH PHÚC (01/08/2013)

Văn từ cấp huyện cấp tổng và Văn chỉ cấp xã ở Vĩnh Phúc là sự phát triển tiếp nối của Văn miếu cấp phủ của phủ Tam Đới. Sự xuất hiện của hai cấp độ này đã làm hoàn thiện cho hệ thống Văn miếu Văn từ Văn chỉ trên địa bàn tỉnh. 3.1. Văn từ cấp huyện Kết quả điều tra qua nguồn tài liệu văn bia cũng như thư tịch của chúng tôi cho thấy, toàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây có 4 Văn từ hàng huyện, thuộc các huyện sau đây. Văn từ huyện Bình Xuyên: Khởi thủy của tên huyện Bình Xuyên là Bình Lệ Nguyên có từ thời Trần, đến niên hiệu Hồng Đức đổi thành Bình Tuyền thuộc phủ Phú Bình trấn Thái Nguyên. Năm 1822, vua Minh Mệnh ra đạo dụ chuyển huyện Bình Tuyền về phủ Vĩnh Tường. Năm sau, 1831, vua ra tiếp đạo dụ thành lập phân phủ Vĩnh Tường (bao gồm 2 huyện Yên Lãng và Yên Lạc). Năm 1842, vua Thiệu Trị (1841-1847) ra đạo dụ đổi Bình Tuyền thành Bình Xuyên (do kiêng huý chữ Tuyền - tên của vua Thiệu Trị), cho lệ vào tỉnh Thái Nguyên. Đến năm 1840, huyện Bình Xuyên được cắt hẳn về tỉnh Vĩnh Yên...

Đảng bộ thị xã Phúc Yên phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương giàu đẹp (01/08/2013)

Thị xã Phúc Yên ngày nay bao gồm một phần của huyện Kim Anh, một phần của huyện Yên Lãng và thị xã Phúc Yên cũ. Phúc Yên là vùng đất có truyền thống văn hoá, cách mạng lâu đời. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, ở thị xã Phúc Yên đã hình thành những tổ đọc sách, báo, cùng nhau mạn đàm về thời cuộc và tình hình chính trị. Những cuộc biểu tình đòi giảm sưu thuế, đòi tự do cơm áo của nhân dân xuất hiện ở nhiều nơi. Hàng trăm người đã ký tên vào bản nguyện vọng của nhân dân. Những cuộc nổi dậy đấu tranh của nhân dân đã mang lại một số quyền lợi về kinh tế, đặc biệt đã tập hợp được đông đảo lực lượng ủng hộ Đảng, ủng hộ cách mạng, góp phần làm nên thành công của cuộc cách mạng Tháng Tám trong cả nước...
Các tin đã đưa ngày: