Vùng đất và con người Vĩnh Phúc Tỉnh Vĩnh Phúc (31/07/2013)

Tính đến năm 2006 có tổng diện tích tự nhiên là 1.372,23km2, dân số 1.169.067 người, gồm 9 đơn vị hành chính là: Thành phố Vĩnh Yên (tỉnh lỵ), thị xã Phúc Yên và các huyện: Lập Thạch, am Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Đảo, Bình Xuyên, Mê Linh. Toàn tỉnh có 152 xã, phường, thị trấn. Phía Bắc tỉnh Vĩnh Phúc tiếp giáp với tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Nam giáp tỉnh Hà Tây; phía Nam và Đông giáp thủ đô Hà Nội; phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ.

Đảng bộ thị xã Phúc Yên phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương giàu đẹp (26/07/2013)

Thị xã Phúc Yên ngày nay bao gồm một phần của huyện Kim Anh, một phần của huyện Yên Lãng và thị xã Phúc Yên cũ. Phúc Yên là vùng đất có truyền thống văn hoá, cách mạng lâu đời. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, ở thị xã Phúc Yên đã hình thành những tổ đọc sách, báo, cùng nhau mạn đàm về thời cuộc và tình hình chính trị. Những cuộc biểu tình đòi giảm sưu thuế, đòi tự do cơm áo của nhân dân xuất hiện ở nhiều

VĂN TỪ CẤP HUYỆN CẤP TỔNG VÀ VĂN CHỈ CẤP XÃ Ở VĨNH PHÚC (26/07/2013)

Văn từ cấp huyện cấp tổng và Văn chỉ cấp xã ở Vĩnh Phúc là sự phát triển tiếp nối của Văn miếu cấp phủ của phủ Tam Đới. Sự xuất hiện của hai cấp độ này đã làm hoàn thiện cho hệ thống Văn miếu Văn từ Văn chỉ trên địa bàn tỉnh. 3.1. Văn từ cấp huyện

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN MIẾU TẠI VIỆT NAM (26/07/2013)

Khổng miếu - Văn miếu gắn với thờ Khổng Tử từng in sâu trong đời sống tinh thần của người Trung Quốc. Ảnh hưởng của Văn miếu sang các nước láng giềng trong đó có Việt Nam là rất sâu đậm. Trước khi trình bày vào các phần sau, chúng tôi thấy cần thiết phải nêu khái quát về một số điểm sau đây....
Các tin đã đưa ngày: