Đảng bộ thị xã Phúc Yên phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương giàu đẹp

26/07/2013

Thị xã Phúc Yên ngày nay bao gồm một phần của huyện Kim Anh, một phần của huyện Yên Lãng và thị xã Phúc Yên cũ. Phúc Yên là vùng đất có truyền thống văn hoá, cách mạng lâu đời.
Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, ở thị xã Phúc Yên đã hình thành những tổ đọc sách, báo, cùng nhau mạn đàm về thời cuộc và tình hình chính trị. Những cuộc biểu tình đòi giảm sưu thuế, đòi tự do cơm áo của nhân dân xuất hiện ở nhiều nơi. Hàng trăm người đã ký tên vào bản nguyện vọng của nhân dân. Những cuộc nổi dậy đấu tranh của nhân dân đã mang lại một số quyền lợi về kinh tế, đặc biệt đã tập hợp được đông đảo lực lượng ủng hộ Đảng, ủng hộ cách mạng, góp phần làm nên thành công của cuộc cách mạng Tháng Tám trong cả nước.
Những năm 1940-1941, TW Đảng đã quyết định chọn thị xã Phúc Yên làm địa bàn xây dựng an toàn khu (ATK) chính thức. Ban cán sự Phúc Yên đã nhanh chóng củng cố và mở rộng thêm nhiều cơ sở mới nhằm bảo vệ khu an toàn. Hội truyền bá Quốc ngữ ở thị xã Phúc Yên được thành lập, đã tuyên truyền đường lối của Đảng, của Mặt trận Việt Minh để giác ngộ quần chúng. Khu căn cứ cách mạng Ngọc Thanh là nơi cất giấu vũ khí, tài liệu, đồng thời đưa đón, đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho cán bộ, du kích qua lại làm nhiệm vụ. Khi Cách mạng Tháng Tám , cũng chỉ trong ít ngày, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân trên địa bàn đồng loạt đứng lên đấu tranh và giành được chính quyền.
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã luôn thể hiện lòng yêu nước, trung thành với Đảng, với cách mạng. Nhân dân Phúc Yên vừa lo sản xuất, xây dựng hậu phương vững chắc, dành dụm tiền của, tập trung sức lực chi viện cho tiền tuyến. Khẩu hiệu thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người luôn là ý chí và hành động của Đảng bộ và nhân dân thị xã Phúc Yên. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Phúc Yên đã có hàng ngàn lượt con em tham gia chiến đấu ngoan cường trên mọi miền của tổ quốc. Hàng ngàn người con của quê hương Phúc Yên đã anh dũng hy sinh, hoặc trở thành thương bệnh binh, hàng trăm gia đình có công với cách mạng được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ, biết ơn.
Với thành tích và công lao ấy, Đảng và Nhà nước đã phong tặng xã Ngọc Thanh, xã Tiền Châu, xã Cao Minh, phường Phúc Thắng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thị xã Phúc Yên cũng đã góp phần cùng huyện Kim Anh và huyện Mê Linh (cũ) được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bước sang giai đoạn xây dựng CNXH, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, thực hiện CNH, HĐH đất nước, các cấp Uỷ Đảng trên địa bàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, đoàn kết, động viên nhân dân trên địa bàn tiếp tục lập những chiến công mới trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.
Thị xã Phúc Yên ngày nay được thành lập (thực chất là tái lập và mở rộng theo Nghị định 153/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính Phủ và chính thức hoạt động từ 01/01/2004, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên (12.089,55ha) và dân số của 7 xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh (cũ). Tại thời điểm thành lập thị xã có 9 đơn vị hành chính; hiện nay, có 10 đơn vị hành chính (6 phường, 4 xã) với dân số trên 9, 2 vạn người (tăng 1 vạn người so với thời điểm mới thành lập).
Từ khi thành lập đến nay, các cấp uỷ đảng, chính quyền trên địa bàn luôn quan tâm khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của thị xã, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế gắn liền với củng cố quốc phòng an ninh và phát triển văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường và chăm lo nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân.
Kinh tế trên địa bàn luôn đạt mức tăng trưởng cao, 5 năm gần đây bình quân tăng 23,05%/năm, trong đó, công nghiệp tăng 21,78%; dịch vụ tăng 25,57%; nông nghiệp tăng 5,37%/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã luôn cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị các ngành kinh tế trên địa bàn hiện nay là: Công nghiệp 94,88%; dịch vụ 4,70%; nông nghiệp 0,42%. Tổng thu ngân sách các thành phần kinh tế trên địa bàn chiếm trên 2/3 tổng thu Ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc. Phúc Yên xứng đáng là vùng trọng điểm kinh tế, là đầu tàu kinh tế của Vĩnh Phúc.
Sự nghiệp giáo dục & đào tạo thường xuyên được chăm lo. Các nguồn lực phục vụ giáo dục & đào tạo ngày càng tăng. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn của thị xã Phúc Yên cao nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Có 44,6% học sinh tốt nghiệp lớp 12 thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Có hàng trăm học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được chú trọng. Trên đìa bàn có nhiều bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Thị xã Phúc Yên đã đạt tỷ lệ 36 bác sỹ /1 vạn dân. An ninh, quốc phòng được củng cố và tăng cường. Tình hình an ninh trật tự xã hội luôn đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Trên địa bàn không để xẩy ra điểm nóng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 3.5%. Công tác văn hoá thông tin truyền thanh đã kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Các chủ trương, nghị quyết, chế độ, chính sách đều được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.
Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. Bộ máy được thành lập và kiện toàn, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm gần 80% tổ chức cơ sở Đảng, 70% chính quyền cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng được củng cố và tăng cường, tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng sự đồng thuận trong xã hội. Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được chăm lo xây dựng. Với thành tích đạt được, nhân dân và cán bộ thị xã Phúc Yên đã tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004-2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
Có thể khẳng định Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã Phúc Yên đã, đang và sẽ phát huy truyền thống của thị xã có bề dày lịch sử hàng trăm tuổi, xây dựng quê hương Phúc Yên ngày một ấm no, hạnh phúc, hướng tới một thành phố Phúc Yên giàu đẹp, văn minh.

 

Lê Thị Điều
Uỷ viên BTV,
Trưởng Ban Tuyên giáo

 

Các tin đã đưa ngày: