Bảo tồn giá trị nghề thủ công truyền thống (26/08/2019)

Làng nghề thủ công truyền thống với các bí quyết nghề nghiệp riêng là sản phẩm độc đáo của nền văn hoá Việt Nam - Một dân tộc đã có bề dầy lịch sử hàng ngàn năm với nền văn hoá lấy cộng đồng làng làm đơn vị tổ chức xã hội cơ bản. Các làng nghề truyền thống đã tạo ra rất nhiều sản phẩm không chỉ đơn thuần là trao đổi thương mại mà còn có mặt giá trị về văn hoá và lịch sử.

LỄ HỘI “DỒI ĐỒNG” LÀNG PHONG DOANH (24/07/2019)

Làng Phong Doanh là một trong những làng cổ giàu bản sắc văn hóa dân gian của xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường. Nơi đây hàng năm vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng diễn ra một lễ hội hết sức độc đáo cả về tên gọi và các nghi thức diễn ra trong lễ hội, đó là lễ hội “dồi đồng”.

Lễ hội khai địa mạch làng Viên Du (15/07/2019)

Ngoài lễ hội tung cầu, ở làng Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương còn có một lễ hội rất độc đáo nữa đó là lễ hội "khai địa mạch" mùng 10/8 (ngày thánh hóa). Lễ hội được tổ chức long trọng với cả phần tế và rước. Khác với lễ rước mùng 6 tháng giêng (rước lên miếu rồi quay về đình), lễ rước mùng 10 tháng 8 được rước từ đình ra bãi vật, ở đó có một bệ xây vuông vắn đủ để đặt kiệu thánh lên đó. Tại đây tổ chức cáo tế rồi rước về đình. Sau đó làng tổ chức thi "khai địa mạch".

Lễ hội tung cầu làng Viên Du (09/07/2019)

Làng Viên Du (hay còn gọi là làng Bưởi) thuộc xã Thanh Vân, huyện Tam Dương là mảnh đất có nền văn hoá lâu đời, có đình và miếu thờ Tam vị Đại Vương - những người có công đánh giặc cứu nước thời trước. Tương truyền rằng trên đường hành quân đi đánh giặc, ba anh em Thạch Sơn nghỉ lại ở làng Viên Du. Trước thế giặc nguy nan, ba anh em đã làm lễ cầu khấn thiên địa, hạ quyết tâm đánh giặc.

Vè Tứ Trưng (27/06/2019)

Ngày thong thả ngồi rồi thư viện Buổi học tan đang chén tỉnh say Nhác trônglên mái cửa Tây Bỗng đâu thấy một hai thầy sỹ nho Người đi trước quảy bồ thư tịch Người đi sau tay xách cung đàn
Các tin đã đưa ngày: