Trò diễn "Sĩ - Nông - Công - Cổ" trong tích trò "khai xuân khánh hạ" thôn Mậu Lâm phường Khai Quang thị xã Vĩnh Yên

09/01/2017

          Là trò diễn trình nghề nhưng lại mang yếu tố hài lược. Nguyên nhân trước hết là trò diễn "mua vui" trong các lễ quốc tế 15 tháng 8 trước các quan triều đình về  tế ở điện Linh Tiên. Lúc đó chắc chắn chưa có các nhân vật như ông Sư - bà Vãi, do "điện" chưa cải tổ thành "chùa", thể chế quốc gia chưa chuyển đổi thành quy chế làng xã. Các động tác ngược đời thường là nét độc đáo.

          Chỉ từ khi bô  lễ "quốc tế" (1826), "điện Linh Tiên" thành chùa Phú Cung thì không gian văn hóa khác đi.

          - Thêm một ngôi đình "giã" có yếu tố sân khấu gọi là "ghè xếp" làm chỗ "ngự" của 3 vị thành hoàng làng trong lễ hội, là giữ lại thiết chế "hội làng" ở đình làng.

          - Cũng không loại trừ địa điểm cũ, nguyên gốc là sân điện Linh Tiên. Nên không gian  văn hóa gồm:

          Sân điện Linh Tiên

          Sân đình làng

          Sân chùa Phú Cung

          ý nghĩa đó quy đình thành phần các vai diễn.

          Trò diễn có lớp, có bố cục chặt chẽ. Tổng số có 29 người tham gia. 16 người diễn trò có đeo  mặt giả (mặt nạ). Mặt  nạ  làm  bằng giấy bồi, có 7 lần bồi, 7 lần phơi rồi mới vẽ mặt, thể hiện rõ tính cách nghề nghiệp. Đó là 1 thầy đồ, 1 ông Sư (tăng), 1 bà Vãi, 1 thợ cày, 1 con trâu (chỉ có phần đầu) 1 thợ bừa, 1 con bò (chỉ có phần đầu), 1 người cuốc góc, 1 người xúc tôm, 1 người câu ếch, 3 người thợ mộc, 2 người lái buôn, 1 người phát bờ.

          Về y phục, đều đeo màu sắc và phong cách tuỳ theo nghề nghiệp.

Sách Lễ Hội Vĩnh Phúc(XB năm 2006)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: