Văn tế ngày tháng chạp hàng năm (Tế tướng công Nguyễn Duy Thì)

09/03/2017

Kính cẩn thưa rằng

Niên hiệu Khánh Đức thứ tư

Năm Nhâm Thìn, tháng chạp, ngày mồng 2, thôn Yên Lan, xã Thanh Lãng, huyện Yên Lãng, phủ Tam Đái, trấn Sơn Tây, Trưởng họ Nguyễn Duy (X.tên), cùng trên dưới cả họ, cung kính có chén rượu trong, hương đèn, trầu cau, con gà, cỗ xôi, vàng bạc, hoa quả, mọi thức lễ nghi, kính dâng Nguyễn Tướng Công, tên húng là Nguyễn Duy Thì. Triều cựu hoàng Lê Trung Hưng, năm thứ 21, khoa Mậu Tuất, ngài xuất thân đệ nhị giáp tiến sĩ, là bậc công thần giúp vua trị nước, được cất nhắc Kim Tử Vinh Lộc đại phu, nhận nhiệm vụ Tham tụng thượng thư Bộ Lại, đứng đầu 6 Bộ, làm tế tửu trường Quốc Tử Giám, chức Hàn lâm viện thị độc, làm việc ở viện Hàn Lâm, tước Thái phó tuyền Quận Công, Thượng trụ quốc, ở ngôi vị cao nhất, mở phủ bình quân, vòi vọi ngôi Thái Tể. Đó là 4 việc danh thơm. Thời nay, vào năm Nhâm Ngọ, ngài được tôn vinh trong lịch sử là Danh nhân văn hoá.

Trước ban thờ xin khấn rằng:

Theo lệ, cứ đến ngày 2 tháng Chạp, ắt phải có lễ kính dâng. Kính cẩn trình với tướng công, đức lớn cao dày, tiếng tăm rộng khắp, ngẩng xem đức lớn rực rỡ, mãi về sau dân còn ngưỡng mộ. Vừa khéo mồng 2 tháng chạp, con cháu trong họ trên dưới một lòng làm lễ, tỏ niềm cung kính, xin mời ngài thụ hưởng, giúp đỡ trong họ, người khoẻ mạnh, vật lớn nhiều, hiệu quả rõ rệt. Kính cẩn mời 4 vị tôn thần, các vị tổ khảo, tổ tỉ bậc trên cao cao, cùng con cháu được thờ cúng về sau, tất cả thụ hưởng. Kính mời thần thiêng ở phủ ta, chúa đất, cùng đến thụ hưởng.

Kính cẩn báo cáo.

 

(Nguyễn Quý Đôn – Sưu tầm và dịch)

Các tin đã đưa ngày: