Hoành phi - Câu đối đền Nguyễn Tướng Công Thôn Yên Lan, xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

14/04/2017

1. Hoành phi:

Hoành phi ghi tên đền, ta gọi là Biển Hiệu: “Tướng Công từ”

Nghĩa là “Đền thờ Ông Tướng”, cụ thể là danh nhân Nguyễn Duy Thì (1572-1652)

Hoành phi ghi chức vụ: “Thượng trụ quốc”

Nghĩa là “Cây cột cao nhất nước”, cây cột đỡ toàn bộ mái nhà; người đảm nhiệm trọng trách quốc gia.

Hoành phi biểu dương chức vị: “Tằng tằng thái tể”

Nghĩa là “Người đứng trên lớp lớp quan dân” hoặc “vòi vọi ngôi thái tể”

Hoành phi khuyến dụ thế hệ sau: “Tổ củng Tôn bồi”

Nghĩa là “Cha ông xây dựng bền chặt, con cháu vun đắp vững vàng” sự nghiệp, nền móng, danh vọng mà người đi trước tạo lập nên.

2. Câu đối:

Câu đối treo cột ngoài:

“Lầm lẫm Hầu môn thâm tự hải

Y y cổ miếu ngất như sơn”

Nghĩa là:

“Thăm thẳm cửa quan sau như biển

Vòi vọi miếu cũ cao tựa non”

Câu đối trong đền:

“Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh

Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang”

Nghĩa là:

“Dòng họ đáng kính, muôn đời còn mãi danh tiếng nối tiếp

Nhà tổ lạy thiêng , nghìn năm vẫn tỏ rõ đức sáng xưa lưu lại”

Câu tiếp theo:

“Đức đại an dân thiên cổ tại

Công cao hộ quốc vạn niên trường”

Nghĩa là:

“Đức lớn yên dân nghìn xưa còn lại

Công cao giúp nước muôn năm dài lâu”

Câu bên trái:

“Trực phá thiên hoang gia thuỷ tổ

Thân phù nhật cốc quốc trung thần”

Nghĩa là:

“Trực tiếp khai phá, đặt nền móng cho nhà, ngài là vị Thuỷ tổ

Đem thân giúp đời, đem ấm no cho nước, ngài là bậc trung thần”

Câu bên phải:

“Khoa hoạn độc cao sơn tất Bắc

Công danh vĩnh bá sử chi nam”

Nghĩa là:

Đường thi cử và làm quan chỉ có một mình ngài tài cao hơn cả phương Bắc.

Sự nghiệp và công danh của ngài truyền tụng mãi trong lịch sử nước Nam.

Câu bên Khánh thờ:

“Bát cổn ngoại xuân thu, luỹ triều nguyên lão

Tứ thập niên tể phụ, vạn cổ danh gia”

Nghĩa là:

“Áo mũ làm quan, ngoài 80 tuổi, liên tiếp đứng đầu triều đình (nguyên lão)

40 năm giúp nước, làm bậc tể phụ, muôn đời nức tiếng nhà (danh gia)”

Câu bên cạnh:

“Vị cực nhân thần tự cổ cơ văn tư tướng phủ

Khánh lưu miêu duệ hất kim nhận thị cựu cao môn”

Nghĩa là:

“Làm quan ở ngôi cao, từ xưa chỉ nghe nói về ngài phúc để lại cho cháu chắt, đến nay được danh giá cao sang”.

Nguyễn Quý Đôn

Các tin đã đưa ngày: